กำหนดการรับสมัครสอบ CU-TEP ประจำปี 2566

📌 บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งกำหนดการรับสมัครสอบ CU-TEP ประจำปี 2566 ดังนี้

📍 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 (รอบเช้า 8.30 น. - 11.30 น. และ รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.)
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 23 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

📍 ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 (รอบเช้า 8.30 น. - 11.30 น. และ รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.)
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 11 - 24 กันยายน 2566

🏢 สถานที่สอบ: ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

💁‍♂️💁‍♀️ จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ: 238 คน ต่อรอบ

💻 สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ https://register.atc.chula.ac.th/

☎️ กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2218-3704-6 หรือ คุณปณัษฐา หิรัญสาลี บัณฑิตวิทยาลัย โทร 074-286984
ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CU-TEP ได้ที่
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/cu-tep.html

cutep66

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th