การรับสมัครสอบ CU-TEP ประจำปี 2565

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/cu-tep.html

 

การจัดสอบ cu tep