กำหนดการเรียนรายวิชา 890-902 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ประกาศฯ กำหนดการเรียนรายวิชา 890-902 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ sis.psu.ac.th เรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.64 ตามลิงค์นี้ https://qrgo.page.link/HjYRx
2. ลิงค์เพื่อเข้ากลุ่มรายวิชา https://qrgo.page.link/8vTpk
--------------------------------
ติดต่อสอบถามศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ | โทร. 074-286762

 

กำหนดการเรียน 890 902 1 2564

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th