กำหนดการเรียนรายวิชา 890-902 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ประกาศฯ กำหนดการเรียนรายวิชา 890-902 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ sis.psu.ac.th เรียบร้อยแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.64 ตามลิงค์นี้ https://qrgo.page.link/HjYRx
2. ลิงค์เพื่อเข้ากลุ่มรายวิชา https://qrgo.page.link/8vTpk
--------------------------------
ติดต่อสอบถามศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ | โทร. 074-286762

 

กำหนดการเรียน 890 902 1 2564