ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

  • "อยู่ให้เป็น เรียนให้สุข ในยุคเทคโนโลยีป่วน" โดย อาจารย์หริรักษ์ แก้วกลับทอง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Human Development และ
  • "ความท้าทายของนักศึกษาบัณฑิตศึกษายุคใหม่" โดย คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

Poster Speaker Report big