ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567
เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมรอง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 
 
รับฟังบรรยายพิเศษ "ความท้าทายและเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บรรยายทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ รักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

และแนะนำระบบสารสนเทศสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา
โดย นายธีรเดช นพเดช นักวิชาการอุดมศึกษา

Click ดาวน์โหลดกำหนดการ

orientation67

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th