ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 
 
รับฟังบรรยายพิเศษ การทำวิจัย และกระบวนการเรียนเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนด
โดย รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการเป็นบัณฑิตศึกษาที่ดีพร้อมในศตวรรษที่ 21”
โดย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศรีตรังช่อใหม่ บัณฑิตศึกษา ในวันที่ 19 มิ.ย. นี้นะคะ 

orientation66

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th