ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 [ Update 22 เมษายน 2564 ]

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี