ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และรอบเพิ่มเติมพิเศษ [ Update 9 มิถุนายน 2563 ]

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี