ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติมพิเศษและรอบตลอดปี [update 16 ธันวาคม 2562]

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตตรัง

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี