ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 และรอบเพิ่มเติมพิเศษ [update 8 กรกฎาคม 2562]

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี