ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562 และรอบเพิ่มเติมพิเศษ [update 7 พฤษภาคม 2562]

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตตรัง

วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี