ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 และรอบเพิ่มเติมพิเศษ [ Update 26 พฤศจิกายน 2561

วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาเขตปัตตานี