หลักสูตรภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา ป.โท คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติมพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มี.ค. 64

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท หลักสูตรภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา รอบเพิ่มเติมพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 

สมัครออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php

  • รอบแรก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564
  • รอบสอง สมัครตั้งแต่ระหว่างวันที่ 8 - 26 มีนาคม 2564

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 PosterApply Eng