เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท - ป.เอก ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2564
มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งไทยและนานาชาติ พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ https://grad.psu.ac.th/…/fi…/news_admis/admis_announce64.pdf

คู่มือการรับสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.psu.ac.th/…/prospective-students/admission.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณนงลักษณ์ ปรีชา
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
โทร 0-7428-6983 (ภายใน 6983)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย
โทร 0-7428-6997 (ภายใน 6997)

poster รับสมัคร 64

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th