คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก โดยจัดการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ในหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤษภาคม 2563

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

poster ขยายรับสมัครพยาบาล page 0001

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th