เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์ ป.โท สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 เมษายน 2563

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

369