เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เรียนที่ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่)  

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ชำระเงินวันสุดท้าย 18 กุมภาพันธ์ 2563

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

356