ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งไทยและนานาชาติ มากกว่า 150 หลักสูตร พร้อมมีทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากภายในและภายนอก
 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2563

ท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/news/news671.pdf
และตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร และสาขาที่เปิดรับได้ที่ https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนงลักษณ์ ปรีชา
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
โทร 0-7428-6988 (ภายใน 6988) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย 0-7428-6997 (ภายใน 6997)

317

 

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th