บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท-ป.เอก ประจำปี 2562

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ทุกวิทยาเขต) ดังนี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัคร (สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)                                                                  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย

วันที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศผลสอบ (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)

เปิดรับสมัครออนไลน์ :  https://gradmis.psu.ac.th/admission/

ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่คู่มือการรับสมัคร :  https://grad.psu.ac.th/images/files/news_admis/Admisbook2019.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7428-6997 หรือ 0-7428-6988 โทรสาร 0-7428-6992 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ website: https://grad.psu.ac.th/th/

ประกาศฯ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

42

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th