ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท- ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดสอนหลักสูตรทั้งไทยและนานาชาติกว่า 160 หลักสูตร จาก 30 คณะในทั้ง 5 วิทยาเขต
พร้อมมีทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนมาก

📌 ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://grad-mis.psu.ac.th/admission/home.php

⭕️ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 28 ก.พ. 2566

🔹5 ขั้นตอนการรับสมัครเรียนต่อ https://grad.psu.ac.th/th/news/admission/entrance/admis66.html
🔸รายละเอียดการรับสมัคร ประกาศฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง https://grad.psu.ac.th/th/prospective-students/admission.html
🔹ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ ประจำปีการศึกษา 2566 https://grad.psu.ac.th/th/news/admission/entrance/1220-admission66.html

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนงลักษณ์ ปรีชา
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
โทร 0-7428-6983 (ภายใน 6983)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย 0-7428-6997 (ภายใน 6997)

admission poster 66

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th