รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.เอก ในโครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการผลิตนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสามารถได้รับวุฒิปริญญาเอก อีกทั้งส่งเสริมให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพอันเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหรือพันธกิจเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร ดังนี้

  • ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้  - 31 มีนาคม 2565
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  - 5 สิงหาคม 2565

** โดยผู้สมัครที่ประสงค์เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 สามารถสมัครในกำหนดการของภาคการศึกษาที่ 1 ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนิรมล สุไลมาน  บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เบอร์โทรติดต่อ  074-286982 (ภายใน 6982) E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักวิจัยดุษฏีบัณฑิต65

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th