สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันนโยบายสาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันนโยบายสาธารณะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565
 
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-286987
ปชส.หลักสูตร 9 มี.ค.64