หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริการแและการท่องเที่ยว ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริการแและการท่องเที่ยว ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565
 
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 076-276036, 076-276821 หรือ 081-5377798
 
PR iMBA2