คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
  • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 074-286803
 
EnvM admissionposter TH