หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565
 
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565 ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-7848
 
macc