ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท - ป.เอก ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2565
มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งไทยและนานาชาติ กว่า 140 หลักสูตร พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 

 ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/ หรือ 

qrcode 4021714 removebg preview

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • งานรับสมัครนักศึกษา คุณนงลักษณ์ ปรีชา
    บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
    โทร 0-7428-6983 (ภายใน 6983)
    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย
    โทร 0-7428-6997 (ภายใน 6997) Line: @grad_oss 

poster รับสมัคร 2565