การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ให้กับนักศึกษาไทยในช่วงเช้า และสำหรับนักศึกษาต่างชาติในช่วงบ่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจแจ้งเข้าร่วมอบรมจากนักศึกษากว่า 300 คน

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th