บัณฑิตวิทยาลัย ม.วลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทีมบริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.วลัยลักษณ์ โดยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th