มาเตรียมความพร้อมก่อนไป...นำเสนอผลงานวิจัยให้ปัง!

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเตรียมตัวนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “มาเตรียมความพร้อมก่อนไป...นำเสนอผลงานวิจัยให้ปัง!” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำการเตรียมตัวเสนอผลงาน วิธีการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านการใช้สื่อๆ ต่าง รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ บรรยายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยบรรยายในช่วงเช้าและฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย สำหรับโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาให้เข้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมาก

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th