บว.จัดอบรม Turnitin ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ Turnitin” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ
สำหรับการจัดอบรมรอบสุดท้าย (ครั้งที่ 3/2564) จะจัดในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากนักศึกษาด้วยดีเหมือนที่ผ่านๆ มานะคะ

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th