การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

ตารางการจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ประจำปี 2565 New icon

  • ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2565

turnitin 1 65

  • ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

 

turnitin 2 65

  • ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565

 

turnitin 3 65

 

Turnitin workshop 2022

เอกสารสำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์
  Instructor QuickStart Guide
เอกสารสำหรับนักศึกษา
  วิดีโอการสอนการใช้งาน โปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษา จัดทำโดยสำนักวิทยบริการ มอ. วิทยาเขตปัตตานี
  คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับนักศึกษา
  Student QuickStart Guide
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Turnitin
โปรแกรม Turnitin
Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th