สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สายตรงคณบดี

1. กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

3. กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา

4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

Joomla forms builder by JoomlaShine