สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สายตรงคณบดี

1. กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

3. กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา

4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

Joomla forms builder by JoomlaShine

Cookie Policy

เรามีการใช้คุ๊กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home
In order to enhance experiences and work effectiveness for website and other tools, it is required to use cookies. Please kindly search for further information regarding the cookies policy of Prince of Songkla University at https://www.psu.ac.th/gdpr/?page=home

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (0) 7428-6997
อีเมล: grad@group.psu.ac.th